Přihlášení:


2020-03-13

Římskokatolická farnost Bludov oznamuje:

Do odvolání se ruší všechny veřejné bohoslužby.   

Na požádání vás kněz navštíví doma. Tel. 731626532

Bohoslužby doporučujeme sledovat v televizi nebo rozhlase.

https://mseonline.cz/

 

Svatá Rozálie

Ty, která ses uchýlila do samoty,

nikoli aby ses vzdálila lidem,

nýbrž abys nad nimi bděla v modlitbě a pokání,

a tak je osvobodila od moru všeho zla,

pomoz nám osvobodit se od hříchu,

který je kořenem veškerého zla

a zaměřit náš život na Boha, zdroj pravého dobra.

Oživ naši naději v Ježíše, který je nám po boku

především v hodině bolesti a zkoušky.

Provázej nás na cestě křesťanského života,

abychom se nikdy nestyděli za evangelium

a den co den ho uváděli do našeho života.

 Svatá Rozálie, vypros nám ochranu

od moru tělesného i duchovního.

 

Další aktuality zde

2015-04-01

https://www.facebook.com/pages/Farnost-Bludov/1032439686782831

 

Webmaster: Jan Pavlík; email: jan.mat.pavlik@gmail.com