Přihlášení:


Úmysly

Mše svaté v Bludově - červenec 2024
1 Po Za Miroslava Stona a rodiče
3 St  
5  Za + Helenu a Hynka Švédovi a za živou rodinu.
7 Ne Za + manžela Ladislava a poděkování za dožití 90 let jeho maminky
12 Na poděkování a prosba a požehnání pro manželství, děti, vnoučata a za živou a + rodinu
14 Ne  Za děti na prázninách a jejich rodiče
15 Po Za + Inocence Šefránka
17 St Za živou a + rodinu Kotrlou a Jílkovu
19 Za manžele Theodora a Kristýnu Březinovy a duše v očistci
21 Ne Za + Jana Kamlara a živou rodinu 
22 Po ---
24 St ---
26 Za + Josefa Žandu a živou rodinu
28 Ne Za farníky
29 Po Za + Marii Vaňkovou, za + rodiče Březinovy a živou rodinu
31 St Za + Vladimíra Juránka, manželku a živou rodinu
Webmaster: Jan Pavlík; email: jan.mat.pavlik@gmail.com