Přihlášení:


Úmysly

mše svaté v Bludově - listopad
1 VŠECH SVATÝCH
2 So VĚRNÝCH ZEMŘELÝCH
4 Ne Za + Václava Flídra a Annu Flídrovou
5 Po Za + Marii Němcovou a rodiče
7 St Za + Františka Matějčka, manželku a dvoje rodiče
9 Za + kněze, řeholníky a řeholnice
11 Ne Za + manžela a živou rodinu
12 Po Za + Karla Jáně a živou rodinu
14 St Za + Václava Černíčka a duše v očistci
16 Za + Ludmilu Souralovou a manžela
18 Ne Za bratra Ivana a sestry s rodinami
19 Po Za + manžela, dvoje rodiče a duše v očistci
21 St Za + sourozence Najmanovy
23 Za + Zoru Fričovou
25 Ne Za + Jana Ptáčka, dceru, bratry a živou rodinu
26 Po Za + babičky E. Novotnou a E. Bejčkovou a jejich manžely
28 St Za + Oldřicha Pavlů, rodiče a + sourozence
30 Za nemocné a + kněze, řeholnice, řeholníky a duše v očistci
Webmaster: Jan Pavlík; email: jan.mat.pavlik@gmail.com