Přihlášení:


Úmysly

Mše svaté v Bludově - květen

1

So

Za + kněze

2

Ne

Za + Karla Kotrlého a živou rodinu

3

Po

Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o B. požehnání a ochranu P. Marie do dalších let

5

St

Za živou a + rodinu Adámkovu a Šajovu

7

Za Marii Šťastnou a rodiče

8

So

Za farníky

9

Ne

Za Bohuslava a Růženu Strouhalovy, živou rodinu a duše v očistci

10

Po

Za Josefa Kašpara, zetě Romana a živou rodinu

12

St

Za + Elišku a Josefa Řežuchovy a živé rodiny

13

Čt

Za živé a + členy živého růžence

14

Za manžele Theodora a Jarmilu Březinovy a živou rodinu a duše v očistci

15

So

volný úmysl

16

Ne

Za Františku Hrochovou, manžela a živou rodinu

17

Po

Za bratra a jeho rodinu

19

St

Za Annu a Josefa Brokešovy, syny a živou a + rodinu

21

Za Hedviku Bankovou, manžela a živou rodinu

22

So

Za biřmovance

23

Ne

SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO - Za farníky

24

Po

Na poděkování za dar zdraví k životnímu výročí

26

St

Za + manžele Pregetovy

28

Za živou a + rodinu Kubovu a Pavlíkovu

29

So

Za + P. Hynka Wiesnera

30

Ne

Za živou a + rodinu Hajtmarovu a Hájkovu

31

Po

Za + Evžena Fazora a živou rodinu

Webmaster: Jan Pavlík; email: jan.mat.pavlik@gmail.com