Přihlášení:


Úmysly

mše svaté v Bludově - září
1 So Za Boží ochranu a dar zdraví pro všechny děti
2 Ne  Za farníky
3 Po Za + Josefa Kimla, manželku a syna
5 St Za + Víta Hufa a živou rodinu
7 Za manžele Theodora a Jarmilu Březinovy a rodiče z obou stran
9 Ne Za + manžele Antonína a Emílii Novotné a živou rodinu
10 Po Za + Zdenka Adama, rodiče a bratra
12 St Za + Petra Hnilicu a živou rodinu
14 Za + Františka Matějčka, manželku a živou rodinu
16 Ne Za + rodiče, bratra a živou rodinu
17 Po Za + manžela, dvoje rodiče a duše v očistci
19 St Za + rodiče Jurkovy a dva syny
21 Za + Oldřicha Balhara a rodiče z obou stran
23 Ne Za živou a + rodinu Kubovu a Pavlíkovu, za dar víry a ochranu P. Marie
24 Po Za Josefa Mazala, sestru a dvoje rodiče
26 St Na dobrý úmysl
28  Za + Václava Černíčka, rodiče a sourozence
30 Ne Za živou a + rodinu Adámkovu a Šajovu
Webmaster: Jan Pavlík; email: jan.mat.pavlik@gmail.com