Přihlášení:


Úmysly

mše svaté v Bludově - květen
2 St Za Věru Hlavinkovou a živou rodinu
4 Za + Františku Hrochovou, manžela a živou rodinu
6 Ne Za živou a + rodinu Řežuchovu
7 Po Za Františka Zatloukala, rodiče a živou rodinu
9 St Za + Ladislavu Böserovou a rodiče
11 Na poděkování za manželství, za děti s prosbou o B. požehnání a za živou a + rodinu
13 Ne  Za Stanislava Balíka, manželku a živou rodinu
14 Po Za + Petra Hnilicu a živou rodinu
16 St Za + kněze a duše v očistci
18 Za + Ottu Bösera, bratra a rodiče
20 Ne Za živou a + rodinu Pavlíkovu a Kubovu a dar víry
21 Po Za manžele Ludmilu a Aloise Remešovy a živou a + rodinu
23 St Za + Ludmilu Bezděkovou a všechny naše dobrodince
25 Za + Josefa a Ludmilu Pregetovi
27 Ne Za děti, které přijmou 1. sv. přijímání
28 Po Za + Marii a Josefa Floriánovi
30 St Za + Jana a Drahomíru Štefanovi
31 Čt Za + P. Hynka Wiesnera
Webmaster: Jan Pavlík; email: jan.mat.pavlik@gmail.com