Přihlášení:


Úmysly

                       Mše svaté v Bludově - srpen
1 Po na úmysl dárce
3 St Za + manžela Petra Novotného a celou rodinu
5 Za + Annu Losovou, manžela a živou rodinu
7 Ne Za + Karla Schauera, rodiče a sourozence z obou stran
10 St Za + rodinu Joklovu a živou rodinu
12 Za + manžela, dvoje rodiče, duše v očistci a živou rodinu
14 Ne Na poděkování za přijatá dobrodiní
15 Po Za + rodiče Helenu a Ondřeje Badovských
17 St Za + Vladimíra Stebnického
19 Za + Josefa Brokeše, manželku a za živou a + rodinu
21 Ne Za živou a + rodinu Adámkovu a Šajovu
24 St Za + rodiče Březinovy, sourozence a živou rodinu
26 Za manžele Theodora a Kristýnu Březinovy a duše v očistci
28 Ne Na poděkování Bohu za dar života, za jeho lásku a za všechna dobrodiní a požehnání
29 Po Na poděkování za dožití 85 let a za celou živou rodinu
31 St Za + Miladu Kotrlou a živou rodinu
Webmaster: Jan Pavlík; email: jan.mat.pavlik@gmail.com