Přihlášení:


Úmysly

Mše svaté v Bludově - srpen
1 Ne Poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o požehnání do dalších let
2 Po Na úmysl dárce
4 St Za + Rudolfa Stona, manželku a dceru
6 Za + Karla Schauera a rodiče z obou stran
8 Ne Za + Jiřího Matušku
9 Po Na úmysl dárce
11 St Za + kněze a duše v očistci
13 Za + Miroslava a Helenu Poláchovy
15 Ne Za farníky
16 Po ---
18 St Za + rodinu Štikovu
20 Za + manžele Karla a Marii Březinovy a syna Káju
22 Ne Za + Daniela Žáka a Františka Tunyse
23 Po ---
25 St Za + Josefa Brokeše, za manželku a živou a + rodinu
27 Za manželství, za děti a za živou a + rodinu
29 Ne Za živou a + rodinu Adámkovu a Šajovu
30 Po Na úmysl dárce
Webmaster: Jan Pavlík; email: jan.mat.pavlik@gmail.com