Přihlášení:


Úmysly

Mše svaté v Bludově - květen
1 Ne Na poděkování za 50 let společného života
2 Po Za nová duchovní povolání
4 St Za + Stanislava Balíka, manželku a živou rodinu
6 Za + a živou rodinu Adámkovu
7 So Za nenarozené děti a jejich rodiče
8 Ne Za + manžela a živou rodinu
9 Po Za živou a + rodinu Melkusovu
11 St Za + kněze a duše v očistci
13 Na poděkování za přijatá dobrodiní a Boží ochranu do dalších let
15 Ne Za Františku Hrochovou, manžela a živou rodinu 
16 Po MŠE SV. NEBUDE
18 St MŠE SV. NEBUDE
20 Za + Hedviku Bankovou, manžela, bratra a živou rodinu
22 Ne Za + manžele Bohuslava a Růženu Strouhalovy a živou rodinu
23 Po Za bratra Josefa Dokoupila a požehnání pro rodinu Turkovu a Dokoupilovu
25 St Za + manžele Pregetovy
27 Za + manžele Theodora a Kristýnu Březinovy a duše v očistci
29 Ne Za živou a + rodinu Pavlíkovu, Kubovu, Sýkorovu a dar víry
30 Po Na úmysl dárce
Webmaster: Jan Pavlík; email: jan.mat.pavlik@gmail.com