Přihlášení:


Úmysly

mše svaté v Bludově - březen
1 Za + Josefa Kimla, manželku a syna
2 So Za požehnání rodin, za dar uzdravení Antona Badovského
3 Ne Za Emílii Balíkovou, manžela, rodiče a živou rodinu
4 Po Za + rodiče Kvapilovy, jejich děti a duše v očistci
6 St Na poděkování za přijatá dobrodiní a Boží ochranu při operaci
8 Za Otýlii Langrovou, manžela, syna a dvoje rodiče
10 Ne Na poděkování za dožitých 85 let života a živou rodinu
11 Po Za dar zdraví a Boží požehnání
13 St Za + Františka Matějčka a živou rodinu
15 Za + manžela, dvoje rodiče a duše v očistci
17 Ne Za + Josefu Pavlíkovou, manžela, zeťě a švagrovou
18 Po Za + rodiče Poláchovy a dva zetě
19 Út SV. JOSEFA - Za dobrodince
20 St Za + rodiče z obou stran a živou rodinu
22 Za + syna a živou rodinu
24 Ne Za manžele Theodora a Kristýnu Březinovy a živou rodinu
25 Po Za + Františka Matějčka, manželku a dvoje rodiče
27 St Za živou a + rodinu Šajovu
29 Na poděkování za životní výročí
31 Ne Za farníky
Webmaster: Jan Pavlík; email: jan.mat.pavlik@gmail.com