Přihlášení:


Úmysly

mše svaté v Bludově - prosinec
1 So Za nenarozené děti a rodiče z Hnutí modlitby za nejmenší
2 Ne 1. neděle adventní - Na poděkování za přijatá dobrodiní a živou rodinu
3 Po Za Vladimíra Rozsívala a sestru
5 St Na poděkování P. Marii za dožití životního jubilea s prosbou o ochranu pro celou rodinu
7 Za + Richarda a Magdalénu Vénosovi
8 So Na poděkování P. Marii za přijatá dobrodiní
9 Ne Za + Josefu Langrovou, manžela a rodiče z obou stran
10 Po Za + P. Ladislava Krále
12 St Za + manželku
14 Za manžela, za děti a živou a + rodinu
15 So Za + Stanislava Konečného a manželku
16 Ne Za + manžela a živou rodinu
17 Po Za + Františka Matějčka, manželku a dvoje rodiče a živou rodinu
19 St Za + Kláru Kimlovou
21 Za + Jana Jáně, manželku, dceru, syna a zetě
22 So Za + Jitku Spáčilovou, rodiče a sestru
23 Ne Za + Aloise Kotvana a živou rodinu
24 Po Za + kněze Jarolíma Adámka a Hynka Wiesner
25 Út Za farníky
26 St Za + syna Jakuba, bratra Ladislava a rodiče a
28 Za + manžela a rodiče z obou stran
30 Ne Za + Marii Divišovou
31 Po Za církev a kněze celého světa
Webmaster: Jan Pavlík; email: jan.mat.pavlik@gmail.com