Přihlášení:


Úmysly

Mše svaté v Bludově - leden
1 Ne Na poděkování za 60 let manželství s prosbou o Boží ochranu pro celou rodinu
2 Po Za Marii Stonovou, rodiče a sestru
4 St Za + otce, bratra a duše v očistci
6 Za + Zoru a Jaroslava Fričovy
8 Ne Za + Václava a Annu Flídrovy
13 Za + pana Václavka
15 Ne Za + Františka Zatloukala, manželku a rodiče z obou stran
16 Po Za zemřelé otce, bratra a duše v očistci
18 St Za + kamaráda Miloše Vašíčka
20 Za + Josefa Brokeše, manželku a živou a + rodinu
22 Ne Za + Zdenku Matějíčkovou, manžela a živou rodinu
23 Po Za rodinu Svobodovu a Krbečkovu
25 St Za + rodiče a sourozence
27 Za manželství, za děti a za živou a + rodinu
29 Ne Za + syna Jakuba, bratra Ladislava, rodiče a prarodiče
30 Po Za + Evu a Josefa Bubákovy a za živou rodinu
Webmaster: Jan Pavlík; email: jan.mat.pavlik@gmail.com