Přihlášení:


Úmysly

Mše svaté v Bludově - září
2  Za + manžele Šajovy a živou rodinu
3 So Za živou a + rodinu Kubovu a Pavlíkovu, za dar víry a Boží ochranu
4 Ne POUŤ U KOSTELÍČKA - sv. Rozálie - Za poutníky a dobrodince kostelíčka
7 St Za + Magdalenu Mornstein - Žerotín
9 Za Emílii Balíkovou, manžela a živou rodinu
11 Ne Za + Petra Novotného a jeho rodiče
12 Po Za rodiče Kučerovy, dcery a duše v očistci
14 St Za + Františka Matějčka, manželku a živou rodinu
16 Za + manžela, dvoje rodiče, duše v očistci a živou rodinu
18 Ne Na poděkování za dožití 89 let s prosbou o další ochranu
19 Po Za + rodiče a živou rodinu
21 St Za + Josefa Kimla, manželku a syna
23 Za + rodiče, bratra a živou rodinu
25 Ne Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o požehnání do dalších dnů pro celou rodinu
26 Po Za manžele Theodora a Kristýnu Březinovy a duše v očistci
28 St sv. VÁCLAVA - Na poděkování za dožití 90 let a za živou rodinu
30 Za rodinu Haltmarovu a Hájkovu
Webmaster: Jan Pavlík; email: jan.mat.pavlik@gmail.com