Přihlášení:


Úmysly

Mše svaté v Bludově - říjen
1 Ne Za + manžela, dvoje rodiče a duše v očistci
2 Po Za Norberta, Petra a Nikolu a dcery s rodinami
4 St Za + Františka a Filoménu Kašparovy
6 Za + rodinu Křepelkovu, Erbenovu a Sýkorovu a duše v očistci
7 So Na poděkování za úrodu
8 Ne Za Františka Hrocha, bratry a dvoje rodiče
9 Po Za přátele a dobrodince  (A. Richterová)
11 St Za rodiče Kučerovy a duše v očistci
13 Za + Marii a Václava Černíčkovy a živou a + rodinu
15 Ne  Za farníky
16 Po Za + manžela a živou rodinu
18 St Za rodinu Žižkovu
20 Za + Oldřicha Pavlů, rodiče a sourozence
22 Ne Za Josefu Langrovou, manžela a rodiče z obou stran
23 Po Za + Ludmilu Hrochovou a manžela
25 St Za + rodiče Hufovy a živou rodinu
27 Za + rodiče Grygarovy
29 Ne Za rodinu Hájkovu a Haltmarovu
30 Po Za + P. Josefa Němce a všechny kněze farnosti
Webmaster: Jan Pavlík; email: jan.mat.pavlik@gmail.com