Přihlášení:


Ohlášky

Římskokatolická farnost Bludov

5. neděle velikonoční – 2. 5. 2021

  

pondělí, 3. května - Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů 

čtvrtek, 6. května - Památka sv. Jana Sarkandera, kněze a mučedníka 

sobota, 8. května - Panny Marie, Prostřednice všech milostí 

neděle, 9. května - 6. neděle velikonoční

  

Bludov:

- pondělí v 18:00 mše sv. 

- středa v 18:00 mše sv., po mši sv. adorace 

- pátek v 18:00 mše sv. 

- sobota v 18:00 mše sv. (nedělní vigilie) 

- neděle v  8:45 mše sv.

 

Bohutín:

- středa v 17:00 mše sv. 

- neděle v  7:30 mše sv.

 

Dnes je sbírka na křesťanská média. 

V pátek dopoledne budu navštěvovat nemocné. 

Začíná měsíc květen zasvěcený úctě k Panně Marii. Májové pobožnosti před mší sv. nebudou. V pondělí a v pátek po mši sv. budou litanie. 

Podle aktuálního vládního nařízení již není počet účastníků bohoslužby omezen, nadále je ale třeba dodržovat rozestupy (netýká se členů jedné domácnosti), mít respirátor a při vstupu použít desinfekci rukou. 

Ti, kdo se na bohoslužbu z důvodů omezení nedostanou, mohou po jejím skončení přijít ke sv. přijímání.

  

Aktuální farní informace najdete také na adrese: https://www.facebook.com/pages/Farnost-Bludov/1032439686782831

 

Webmaster: Jan Pavlík; email: jan.mat.pavlik@gmail.com