Přihlášení:


Ohlášky

Římskokatolická farnost Bludov

26. neděle v mezidobí – 25.9.2022

 

Liturgické svátky:

úterý, 27. září - Památka sv. Vincence z Paula, kněze

středa, 28. září - Slavnost SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, hlavního patrona českého národa

čtvrtek, 29. září - Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů

pátek, 30. září   - Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve

sobota, 1. října  - Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učit. cirk.

neděle, 2. října  - 27. neděle v mezidobí

 

Bohoslužby v Bludově

- pondělí v 17:00 mše sv.

- středa   v 18:00 mše sv., po mši sv. adorace

- pátek    v 18:00 mše sv.      

- neděle  v 8:45 mše sv.

 

Bohoslužby  v Bohutíně    

- čtvrtek v 17:00 mše sv.

- neděle v  7:30 mše sv.

 

V sobotu 1.10. v 15:00 bude mše sv. v kostele Božího těla „u kostelíčka“.
V sobotu ráno bude také od 8 hodin brigáda.

Příští neděli bude mše sv. s promluvou pro děti. Při mši sv. bude sbírka na opravu střechy kostela. Po mši sv. bude na faře farní kavárna.

  

  

Aktuální farní informace najdete také na adrese: https://www.facebook.com/pages/Farnost-Bludov/1032439686782831

 

Webmaster: Jan Pavlík; email: jan.mat.pavlik@gmail.com