Přihlášení:


Ohlášky

Římskokatolická farnost Bludov

19. neděle v mezidobí – 7. 8. 2022

 

Liturgické svátky:

pondělí, 8. srpna  - Památka sv. Dominika, kněze

úterý, 9. srpna      - Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny
                               a  mučednice, patronky Evropy

středa, 10. srpna   - Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka

čtvrtek, 11. srpna - Památka sv. Kláry, panny

neděle, 12. srpna  - 20. neděle v mezidobí

 

Bohoslužby v Bludově      

- pondělí mše sv. nebude

- středa   v 18:00 mše sv., po mši adorace

- pátek    v 18:00 mše sv.

- neděle  v  9:00 mše sv.

 

Bohoslužby v Bohutíně     

- neděle  v   7:30

 

V pondělí nebude mše sv.

Příští neděli bude sbírka na opravy kostela (střecha).

                                                                                

 

Aktuální farní informace najdete také na adrese: https://www.facebook.com/pages/Farnost-Bludov/1032439686782831

 

Webmaster: Jan Pavlík; email: jan.mat.pavlik@gmail.com