Přihlášení:


Ohlášky

Římskokatolická farnost Bludov

Slavnost výročí posvěcení kostela - „Hody“ - 17.10. 2021

 

pondělí, 18. října - Svátek sv. Lukáše, evangelisty 

pátek, 22. října    - sv. Jana Pavla II., papeže

  

Bohoslužby v Bludově        

- neděle 17.10.  v 9:00 mše sv. 
                          v 14:30 svátostné požehnání
 

- pondělí v 18:00 mše sv. 

- středa   v 18:00 mše sv. 

- pátek    v 18:00 mše sv.
                       po mši sv. adorace - misijní most modlitby 

- neděle  24.10.  v 8:45 mše sv.  
                      
 

Bohoslužby v Bohutíně    

- středa    v 17:00 mše sv.
- neděle    v  7:30 mše sv.

  

Dnes je sbírka na opravy. 

Příští neděli bude sbírka na misie. 

Setkání nad Písmem „katecheze“ bude tentokrát ve středu po mši sv. na faře. 

V pátek po mši sv. bude adorace  - misijní most modlitby. 

V sobotu v 16:00 bude na faře setkání dětí – příprava na misijní neděli a misijní jarmark. Zveme všechny děti, které chtějí svými výrobky pomoci dětem v rozvojových zemích. Výrobky se budou za dobrovolný příspěvek prodávat na misijním jarmarku příští neděli. 

Příští neděli bude v naší farnosti „Misijní neděle“. Budeme se modlit za misie a také sbírka bude na misie. 

Na stolku mezi lavicemi si můžete koupit kalendáře na příští rok. 

Centrum pro rodinu zve na celodenní duchovní obnovu pro ženy s Františkou Böhmovou, s názvem "7 darů Ducha svatého", která se uskuteční v sobotu 23. října od 9:00 do 16:00 na farním středisku v Šumperku. 

„Animátoři mládeže zvou všechny žáky II. stupně na víkendovku Camino, která proběhne v Sobotíně 22.-24.10. Je třeba se přihlásit do 17.10. Více informací je na plakátcích.“

 

 

Aktuální farní informace najdete také na adrese: https://www.facebook.com/pages/Farnost-Bludov/1032439686782831

 

Webmaster: Jan Pavlík; email: jan.mat.pavlik@gmail.com