Přihlášení:


Ohlášky

Římskokatolická farnost Bludov

6. neděle velikonoční – 22. 5. 2022

 

Liturgické svátky:

čtvrtek, 26. května – Slavnost Nanebevstoupení Páně

neděle, 29. května - 7. neděle velikonoční

 

Bohoslužby v Bludově       

- pondělí v 18:00 mše sv.

- středa   v 18:00 mše sv., po mši sv. adorace

- čtvrtek   v 17:00 Slavnostní mše sv.

- pátek    v 18:00 mše sv.

- neděle  v   8:45 mše sv.

                     

Bohoslužby v Bohutíně     

- středa     v 17:00 mše sv.

- neděle    v   7:30 mše sv.

 

Dnes je sbírka na pronásledované křesťany.

Příští týden bude sbírka na opravy kostela, za dva týdny bude sbírka na církevní školy.

Dnes od 14:30 bude farní odpoledne. Prosím přineste něco dobrého ke kávě. Ostatní občerstvení bude zajištěno. Pro děti bude připraven skákací hrad.

Děkuji mužům, kteří přišli v sobotu připravit farní dvůr.

V pátek po mši svaté bude na faře setkání nad Písmem „katecheze“.

V pátek v 18:00 bude v Šumperku mše sv. pro mládež.

V sobotu 28.5. bude cyklopouť na Horu Matky Boží v Králíkách. Odjezd z Bludova od kostela v 8 hodin. Mše sv. na Hoře Matky Boží ve 14:00.

Prosím farníky i farnice, aby se zapojili do kostelnické služby.

 

 

Aktuální farní informace najdete také na adrese: https://www.facebook.com/pages/Farnost-Bludov/1032439686782831

 

Webmaster: Jan Pavlík; email: jan.mat.pavlik@gmail.com