Přihlášení:


Ohlášky

Římskokatolická farnost Bludov 

Slavnost seslání Ducha Svatého – 28. 5. 2023

 

Liturgické svátky: 

pondělí, 29. května – Památka Panny Marie, Matky církve 

úterý, 30. května - Památka sv. Zdislavy 

středa, 31. května - Svátek Navštívení Panny Marie 

čtvrtek, 1. června - Památka sv. Justina, mučedníka 

pátek, 2. června – první pátek v měsíci 

sobota, 3. června - Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků 

neděle, 28. května – Slavnost Nejsvětější Trojice – 1. sv. přijímání

  

Bohoslužby v Bludově       

- pondělí  v 18:00 mše sv. 

- středa    v 18:00 mše sv. 

- pátek     v 18:00 mše sv. 

- sobota   v   7:30 mše sv. 

- neděle   v  8:45 mše sv.  

  

Bohoslužby v Bohutíně     

- středav 17:00 mše sv. 

- neděle v 7:30 mše sv.  

  

Děkuji všem, kdo jste se podíleli na přípravě farního odpoledne. 

Dnes v 18:00 bude adorace za děti, které půjdou k 1. sv. přijímání. 

V pondělí a středu po mši svaté bude majová pobožnost. 

V pátek dopoledne budu navštěvovat nemocné. 

V pátek bude probíhat Noc kostelů.

V kostele Božího Těla „u kostelíčka“ bude 18:00 Přednáška o historii, 18:30 Zpěvy z Taizé v podání chrámového sboru Bludov, 19:15-20:00 Volná prohlídka.
Kostel sv. Jiří v 18:00 mše sv., volná prohlídka do 20:00. 

V sobotu bude v 7:30 mše v kostele sv. Jiří, u kostelíčka mše v sobotu nebude. 

V sobotu budou mít děti, které se připravují na 1.sv. přijímání, v 9:00 nácvik a od 10:00 svatou zpověď. 

Příští neděli bude 1. sv. přijímání, bude sbírka na opravu střechy kostela, po mši sv. bude na faře farní kavárna.

 

Aktuální farní informace najdete také na adrese:

https://www.facebook.com/pages/Farnost-Bludov/1032439686782831

 

Webmaster: Jan Pavlík; email: jan.mat.pavlik@gmail.com