Přihlášení:


Ohlášky

Římskokatolická farnost Bludov

2. neděle velikonoční - 11. 4. 2021

  

18. 4. – 3. neděle velikonoční 

 

Bludov:

- pondělí v 18:00 mše sv. 

- středa v 18:00 mše sv., po mši sv. adorace 

- pátek v 18:00 mše sv. 

- sobota v 18:00 mše sv. (nedělní vigilie) 

- neděle v  8:45 mše sv.

 

Bohutín:

-  středa v 17:00 mše sv. 

- neděle v  7:30 mše sv.

 

Při sbírce na seminář se minulou neděli vybralo 8.872 Kč, při sbírce pro křesťany ve Svaté zemi se vybralo 3.370 Kč. 

V úterý bude v kostele v Bludově v 18:00 hodin setkání rodičů a dětí, které se připravují na 1. sv. přijímání. 

V sobotu od 8 hodin bude na faře brigáda. Prosím ochotné muže, aby přišli. 

Při dodržení i ostatních opatření se může bohoslužby účastnit
v Bludově 25 osob, v Bohutíně 10 osob (s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad).
 

Na mši je třeba si rezervovat místo zapsáním do tabulky v předsíni kostela. 

Ti, kdo se na bohoslužbu z důvodů omezení nedostanou, mohou po jejím skončení přijít ke sv. přijímání.

  

Aktuální farní informace najdete také na adrese: https://www.facebook.com/pages/Farnost-Bludov/1032439686782831

 

Webmaster: Jan Pavlík; email: jan.mat.pavlik@gmail.com