Přihlášení:


Ohlášky

   Římskokatolická farnost Bludov

26. neděle v mezidobí – 1. 10. 2023

 

Liturgické svátky: 

pondělí, 2. října - Památka svatých andělů strážných 

středa, 4. října   - Památka sv. Františka z Assisi

pátek, 6. října    - 1. pátek v měsíci -  ke cti Nejsvětějšího srdce Ježíšova 

sobota, 7. října  - Památka Panny Marie Růžencové 

neděle, 8. října   - 27. neděle v mezidobí

  

Bohoslužby v Bludově      

- pondělí           v 18:00 mše sv. 

- středa             v 18:00 mše sv., po mši sv. adorace 

- pátek              v 18:00 mše sv. 

- sobota            v 15:00 mše sv. v kostele Božího Těla 

- neděle            v 8:45 mše sv.

  

Bohoslužby v Bohutíně  

- středa v 17:00 mše sv. (od 16:30 sv. zpověď) 

- neděle v 7:30 mše sv. 

  

Děkuji mužům, kteří v úterý pracovali na faře. Děkuji také všem, kdo jste včera zajišťovali oslavu na faře. 

Ve středu 4.10. bude od 15 hod. otevřena farní knihovna. 

V pátek je první pátek v měsíci. Ježíš přislíbil při zjevení svaté Markétě Marii Alaqoe, že ten, kdo půjde po devět po sobě následujících prvních pátků v měsíci  zbožně připravený (tj. po sv. zpovědi) ke svatému přijímání, nezemře ve stavu nemilosti, čili bude mít příležitost se před smrtí smířit s Bohem.  Příležitost ke zpovědi bude od 17:00. Ve středu budu zpovídat během adorace a po ní do 19:30. 

V pátek dopoledne budu navštěvovat nemocné. 

V pátek 6.10. v 18:00 bude v Šumperku mše svatá pro mládež. Po mši bude následovat posezení na středisku.  

Vyšel děkanátní časopis. 

Dnes po mši sv. bude farní kavárna. 

Členové živého růžence si mohou přijít vyzvednout kartičky na příští měsíc.

 

 

  

 

Aktuální farní informace najdete také na adrese:

https://www.facebook.com/pages/Farnost-Bludov/1032439686782831

 

Webmaster: Jan Pavlík; email: jan.mat.pavlik@gmail.com