Přihlášení:


Ohlášky

 Římskokatolická farnost Bludov

11. neděle v mezidobí - 13. 6. 2021

 

neděle,  20. června - 12. neděle v mezidobí

  

Bohoslužby v Bludově      

- pondělí v 18:00 mše sv. 

- středa   v 18:00 mše sv., po mši adorace 

- pátek    v 18:00 mše sv. 

- neděle  v   8:45 mše sv.

  

 Bohoslužby v Bohutíně    

- středa   v 17:00 mše sv. 

- neděle  v  7:30 mše sv.

  

Děkuji všem, kdo se jakkoli podíleli na přípravě pouti u kostelíčka. 

Dnes bude sbírka na opravy kostela (výměna mechanismu zvonění). 

Od pondělí se budou zapisovat úmysly na mše sv. na druhé pololetí. 

V sobotu bude od 8:30 v kostele v Novém Malíně nácvik pro biřmovance,

od 9:30 bude příležitost ke sv. zpovědi. 

Příští neděli bude v Novém Malíně v 10:30 slavnostní mše sv. s udílením svátosti Biřmování. 

Příští neděli bude na faře v Bludově od 14:30 odpolední setkání, všichni jste zváni setkat se, posedět, popovídat. Můžete donést něco dobrého ke kávě.

 

Aktuální farní informace najdete také na adrese: https://www.facebook.com/pages/Farnost-Bludov/1032439686782831

 

Webmaster: Jan Pavlík; email: jan.mat.pavlik@gmail.com